Välkommen till Dentware Scandinavia!

Det innovativa bolaget Dentware Scandinavia AB – bildat i Kristianstad 2011 – framställer kostnadseffektiva, individanpassade tand- och implantatburna kron- och brokonstruktioner i titan och koboltkrom med hjälp av avancerad, delvis unik, 3D-skrivarteknologi.

Dentwares försäljning är idag inriktad mot det dentalprotetiska området. Bolagets största marknader är Sverige, Norge samt Frankrike.

Dentware är inne i en mycket expansiv fas och nya marknader förhandlas i dagsläget. 

 

Dentwares produktionsprocess baseras i första hand på s.k. ”Additive Manufacturing (AM)”. Denna hightechprocess – som även benämns 3D-sintring – möjliggör framställning av produkter med geometrier, som andra metoder inte klarar av.

AM-teknologin ger möjlighet till större variation samt full frihet att exempelvis bygga in hål och kanaler i konstruktionerna. Tekniken är dessutom miljömässigt överlägsen den nu förhärskande frästekniken.

Dentwares optimerade produktionsmetoder gör det möjligt att erbjuda våra kunder individuella lösningar till lägre tillverkningskostnad utan att inkräkta på kvaliteten.

 

Vi vill gärna se Dig som vår kund! 

Kontakta oss! Testa oss! Hjälp oss att bli ännu bättre!


 

Gå till sidan För Investerare för senaste nyheter från Dentware

 

Dentware Scandinavia Brånemark Integration English info-Leaflet December 2015 

 

Nyheter